Chưa có đánh giá nào
14 bài thơ
Tạo ngày 09/07/2007 10:34 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/07/2007 10:44 bởi Vanachi
Tác phẩm "Cuộc đời mới" chúng tôi trích đăng 12 chương đầu và 2 chương cuối (trong tổng số 42 chương), do vậy chúng tôi không đăng chú thích.
(nguyenvanthiet)