Thuyền thơ một chiếc xôn xao lắm
Như để tim mình đắm triền sông
Lại nghe tiếng vút trên không
Quạnh mông lãng đãng hồn trông nhác chờ.

Người thơ xinh lắm chơ vơ lắm
Như đã quen lâu khẳm một đời
Ai trao vận tiếng thay lời
Nước non tình tự mắt ngời giọt trao.

Thời gian sóng nước chao chao lạ
Loang loáng ấy mà đã lặn sâu
Ta bơi bơi giữa nhiệm mầu
Nhận vào ánh sáng trời ngâu lạ lùng.

Thơ ta đón gió cung trời thắm
Nhấc bổng hồn ai nặng xuyến xao
Chèo trong tình mến du ngao
Trời xanh nhân loại ta vào chốn thiêng.

Rủ nhau xướng hoạ niềm thương mến
Trăng gió nẻo xa đến cùng nhà
Ta về mái ấm Cha ta
Gia đình thiên quốc giao hoà mối duyên.

Song Thất Tình Yêu