Đăng ngày 30/01/2017 18:37, số lượt xem: 215

Gió tấu nhạc lòng khúc bến mơ
Bốn phương kết bạn có tình cờ
Bâng quơ bóng nắng chờ ai ghé
Đã muốn chan hoà một ý thơ.