Ừ nhỉ
Muốn dìu nụ hôn về trên những câu thơ khao khát
Muốn lắm bờ môi thu rừng hương ngát
Mở con tim cho tứ thơ lùa ngập
Mát lòng rồi bao lá hôn ướt át
Mưa mưa rừng rực thâu đêm.

Mà sao
Ta trói ngày đêm trên phím
Ta cột mắt khung hình trắng tím
Ta chẳng thấy gì mà thơ thấy mùa thu ngủ lịm
Thu nàng chưa về thơ còn cưỡng bức ta cười tỉm
Thi thi vần gieo gieo mãi.
Thu về
Ta gặt mùa chẳng muộn.

Dã tràng cát,
Sài gòn, 12/7/2015