Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 13/07/2023 20:01, số lượt xem: 182

Quân tử tiểu nhân mấy ai hay
Sang giàu huynh đệ đâu cũng có
Hèn kém nói chuyện mấy ai cùng
Mặt cười dấu kiếm lòng đố kị
Tướng quân ngã ngựa mấy ai phò