15.00
1 người thích
Từ khoá: Cter (1)

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 20/06/2023 11:08, số lượt xem: 348

Say nằm sa trường quân bất tiếu
Xưa nay chinh chiến mấy người về
Có bóng hồng nhan bên thềm cửa
Trong tay hài tử ngóng cha về