Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 24/06/2023 10:49, số lượt xem: 210

Rượu nào đắng hơn được chia ly
Si nhân vùi mình trong men rượu
Mong lòng chẳng vương nỗi nhớ thương
Chết lặng bao kiếp tình trong mộng
Chỉ khổ kẻ si chẳng khổ người