Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 14/11/2023 10:25, số lượt xem: 185

Tiêu dao thiên hạ tìm tri kỉ
Hạ bút giao vần đối thơ ca
Buồn thay vạn lý tìm chẳng thấy
Lại đành mình ta trước hiên nhà
Xuân qua hạ tới thu vẫn đợi
Rét lạnh tuyết sương chén rượu sầu