Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 11/05/2024 13:50, số lượt xem: 67

Thư trung hữu nữ nhan như ngọc
Hoạ trung tự hữu tráng sĩ tình
Người người tự rõ tình tráng sĩ
Thư trung chi nữ lại chẳng hay