Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 06/05/2024 22:12, số lượt xem: 62

Tuổi trẻ kinh cuồng mong nghiệp lớn
Bao năm lăn lộn chốn xa trường
Khi đi tóc chẳng vương ánh bạc
Khi về mái tóc bạc màu xương

Người đi có nhớ nơi chốn cũ
Có ai vẫn đợi mãi người về
Xuân qua hạ tới đông vẫn đợi
Chẳng biết mấy xuân mấy lần thu

Chẳng mong mai này sang phú quý
Chỉ mong người đi chẳng phụ lòng
Nghĩa bạc tình sâu nơi chốn cũ
Cơ hàn vẫn chẳng mất lòng son