Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 12/03/2024 09:05, số lượt xem: 132

Vong xuyên bờ bến bỉ ngạn hoa
Thiên niên hoa khai, thiên niên tàn
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp thương