43.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khoa Điềm (131 bài)
- Phan Thị Thanh Nhàn (77 bài)
- Tuệ Sỹ (73 bài)
- Vương Trọng (122 bài)
- Anh Ngọc (77 bài)
Tạo ngày 20/12/2014 08:36 bởi tôn tiền tử
Chu Trầm Nguyên Minh tên thật là Phạm Minh Tâm, nguyên quán ở Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ông sinh năm 1943 tại làng Phú Bình, Hàm Liêm, Hàm Thuận, Bình Thuận (ngoại ô Phan Thiết). Gia đình ông có sáu anh chị em, nhà thơ là con thứ năm. Cha ông là cán bộ Việt Minh, chết trong kháng chiến chống Pháp. Mẹ lâm bệnh qua đời khi chị em nhà thơ đang theo học ở trường Trung Bình tại chiến khu Lê Hồng Phong. Trước 1975 ông là giáo sư Toán, rồi theo học khoá 25 trường sĩ quan Thủ Đức. Sau 1975 học tập cải tạo ở A38 rồi vào Sài Gòn, sống bằng nhiều nghề. Tháng 5/2012 phát hiện bị ung thư gan. Ông mất vào ngày 19/2/2014 tại Sài Gòn.

Chu Trầm Nguyên Minh bắt đầu sáng tác từ năm 1959, bài đăng báo đầu tiên là một vở kịch với tựa đề "Trước giờ chia tay" tại đặc san Sinh hoạt của trường Sư phạm Qui…