Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trịnh Công Sơn (12 bài)
- Lê Anh Xuân (11 bài)
- Nhã Ca (53 bài)
- Bùi Minh Trí (115 bài)
- Trần Tuấn Kiệt (50 bài)
Tạo ngày 18/02/2009 09:18 bởi hongha83
Chu Thăng (1939-) sinh tại Diễn Châu (Nghệ Tĩnh). Tốt nghiệp khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1964 đến nay, có thơ, truyện in đều trên các sách báo trung ương và địa phương. Công tác trong ngành đường sắt.

Tác phẩm:
- Ga trung du (thơ, 1988)
- Chợt thức (thơ, 1995)
- Giao thừa (truyện và ký, 1996)
- Cỏ trần gian (thơ chọn 1965-2000)

Nguồn: Cỏ trần gian/ NXB Hội Nhà văn, 2000.