Ở sơn thôn, màn đêm buông xuống
nghe xa xa, tiếng chó vọng về
Mở cửa liếp trông ra, chỉ thấy:
trời giá lạnh, và ánh nguyệt soi
Chó ơi chó! Vì sao sủa mãi
trăng trên đồi thao thức giấc khuya!


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa -Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)