Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 21:42, số lượt xem: 107

Tiếng trong mơ rõ em
Ngó hiên vắng ngoài thềm
Hạt sương đua nhau đổ
Lạnh giá trái tim đêm
Tiếng người như gần anh
Đôi tim đổ lời thương
Từng đêm nghe tiếng đó
Gợn lòng nhớ lòng thương
Tiếng em nói từng đêm
Đừng quên gửi tới anh
Dù xa bờ cách bến
Duyên cầu xin có em
Tiếng tuần trăng gọi anh
Trăng thấy rõ trời phương
Anh ghi trên trăng đó
Gửi thơ tình tới em