Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2018 20:50, số lượt xem: 108

Để anh thấy rõ bóng em
Đã mấy mùa đã anh thầm thương người
Ngồi nhớ một bóng xa xôi
Long lanh trong mộng một người anh thương
Đêm sang phố vắng đường buồn
Tặng anh lòng nhớ lòng thương đêm về
Vẫn xa vẫn cách sơn khê
Sóng ngầm biển lặng đêm về nhớ nhau
Bao mùa lòng thấy xôn xao
Gửi vầng trăng sáng đã bao nhiêu lần
Tiếng than tiếng thở lòng cần
Dòng thơ vẫn gửi từng tuần trăng sang
Gửi lời thương nhớ bên đàng
Xin cho cưng quý mai sang khỏi mờ
Cho gọn một tấm lòng khuya
Cho gọn trong lúc chia ly đường đời