Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2020 10:07, số lượt xem: 47

Tiếng tim tiếng lòng đổ đâu đây
Vang vọng trong tai như gọi người
Trà trộn sương đông từng hạt đổ
Ngả nghiêng từng hạt với tên người
Lòng nhớ lòng thương thật khó vơi
Hồn từng đêm sang thấy lạc loài
Xót xa yêu nhớ thêm cay đắng
Tiếng lòng tiếng tim đổ ngóng hoài

11.45 đêm 15.05.2017
vọng tiếng lòng gọi em đêm nay