Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 20:54, số lượt xem: 81

Ai vớt hình bóng em
Để anh ngóng từng đêm
Đã xa nhau lâu đó
Lòng anh nhớ chẳng quên

Ai vớt tâm hồn em
Để lại một mình anh
Cuốn em đi đâu đó
Giờ có nhớ anh không

Ai vớt cánh hoa thương
Để cho khuất bên đường
Ai nhặt đi đâu đó
Thầm gọi thầm nhớ thương

Ai vớt cả em đi
Trôi mãi ngày mãi xa
Giờ trôi xa đâu đó
Để anh nhớ đêm khuya

08:10 đêm 24.07.2013
viết tới bóng ai bên đường