Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:50, số lượt xem: 108

Sầu sầu góc trời phương
Cầu ngó thấy cuối đường
Để anh xin một miếng
Môi kề má cận em
Chẳng đêm nào lòng yên
Thở thở than than phiền
Tiếng gọi yêu gọi nhớ
Bao giờ mới có em
Bên trời đó anh thương
Xa xa cách nẻo đường
Dù bao mùa trôi đã
Vẫn thiết tha tới em
Ngó mùa trôi từng năm
Sao cho êm ấm lòng
Vẫn xa nhau bên đó
Em có nhớ anh không