Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 22:15, số lượt xem: 93

Khúc thơ nào ghi em
Để cho nhớ đừng quên
Đừng trôi xa đâu đó
Để cho rõ mặt em

Khúc thơ nào anh thương
Để anh ghi từng đêm
Gom trong dòng thơ nhớ
Sợ mờ ảo theo sương

Khúc thơ nào tìm em
Vết bóng nào để in
Nỗi niềm tâm sự ấy
Cho rõ hình dáng em

Khúc thơ nào nhớ em
Để anh ghi lời thương
Gom trong lòng anh đó
Ghi xuống để tặng em

08:30 đêm 01.10.2013
bơ vơ nhớ người từng dòng thơ đêm nay