Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2019 20:29, số lượt xem: 63

Đêm nay anh ngồi xuống
Buồn với dòng thơ đêm
Chuyện đôi hai mình đó
Lòng anh nhớ chẳng quên

Đêm nay anh ngồi viết
Dòng thơ lạnh khô khan
Những yêu thương xa đó
Ngập phủ tiếng gọi nàng

Đêm nay anh ngồi xuống
Dòng thơ trôi bên đàng
Lạnh lẽo từng nét đó
Đôi mình đừng sang ngang

Đêm dài này của em
Dòng thơ phủ lời thương
Năm canh anh ngồi đó
Đêm dài này tặng em

08.40 đêm 07.01.2017
anh ngồi thơ thẩn qua đêm