Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2019 20:40, số lượt xem: 84

Đêm về ngồi đến khuya
Ánh trăng soi vật vờ
Trà trộn hạt sương đó
Đừng phủ em cho mờ

Đêm về ngồi đến khuya
Ngồi ngó bên đường đi
Vắng lặng đêm sương đổ
Buôn đôi mình xa ly

Đêm về ngồi đến khuya
Càng đêm càng thiết tha
Càng thấy lòng thêm nhớ
Hình bóng em nơi xa

Đêm về ngồi đếm khuya
Sợ lạc ngõ đường đi
Sao hồn đêm về tới
Khung trời lấp bờ mi

10.50 đêm 09.02.2017
khung trời bát ngát lấp bờ mi
sao hồn tới em