Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 21:32, số lượt xem: 99

Thơ ghi cho hồn êm ấm vui
Thơ ghi từng đêm thơ thẩn hoài
Thơ ghi theo mùa xoay vần đó
Thơ ghi cho nhớ nhớ tới ai

Thơ ghi cho lòng được lặng im
Thơ ghi cho gọn mùi thương đêm
Thơ ghi để gom lòng thương nhớ
Thơ ghi cho hồn ngóng chờ em

10.00 đêm 27.07.2012
thơ ghi thay lòng nhớ em