Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:49, số lượt xem: 111

Mờ mờ bóng trời xa
Đêm đêm gửi lòng về
Tiếng tim đổ đêm ấy
Ai gánh nỗi buồn chia
Biết biết lòng đôi bên
Ngó ánh trăng xế rèm
Lang thang tuần trăng tới
Ngó trăng nhớ tới em
Những lời cầu thương xin
Chung bước chung đời duyên
Ngắm tấm hình em gửi
Cho lòng được lặng im
Anh chẳng quên nén hương
Anh thắp xuống từng đêm
Nội tâm trong lòng đó
Có lời gọi Thơ em