Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2017 20:54, số lượt xem: 95

Thơ ghi nỗi buồn vơi trăng sương
Thơ ghi nỗi lòng lặng lẽ than
Thơ ghi từng dòng mực lạnh ấy
Thơ ghi từng ngày nặng lòng mang

Thơ ghi từng trạm chờ tặng ai
Thơ ghi cho em dừng đâu nơi
Thơ ghi tới người mà không nhớ
Thơ ghi để nợ lòng đôi hai

10:50 đêm 13.05.2012
duyên tình ngồi nghĩ chẳng thấy vui