Chúng ta sống kiểu gì
Như thể tưởng ngày mai đã là ngày chót!

Mà đúng ra, xét kỹ
Nó vẫn phải là ngày đầu tiên!


(dịch qua bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)