Đất nước thì còn non trẻ
Cư dân thì không có nhiều

Nhưng là Tổ quốc của họ
Nên họ gắn bó sớm chiều

Gì lớn bằng niềm hạnh phúc
Có đất nước để thương yêu


(Dịch từ bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)