Đăng ngày 10/10/2015 08:52, đã sửa 27 lần, lần cuối bởi Ba Nguyen vào 21/06/2019 07:06, số lượt xem: 6375

Trời đất sinh ra lắm thứ hoa
Thứ chơi thứ lễ thứ làm quà
Thứ chơi rực rỡ khoe hương sắc
Đồ lễ thanh tao đắm ý ha

Thứ ấy được chơi sao chả thích
Đồ kia dâng lễ sướng không ngoa
Hoa nào việc nấy đều hay cả
Hoa lễ đồng tiền mới đắc hoa.

06/10/2015
Viết theo yêu cầu của anh H