25.00
Đăng ngày 07/08/2016 20:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ba Nguyen vào 08/08/2016 09:46, số lượt xem: 5290

Chim Công thật lắm màu mè... 
Vàng xanh tím đỏ khéo khoe dáng người 
Lúc thì xoè rộng cái đuôi 
Quay ngang quay ngửa dang đôi cánh màu 
Cổ vươn chân bước thưa, mau 
Miệng kêu khèng khẹc, cái đầu ngó nghiêng 
Trông kìa cái mỏ làm duyên 
Cái mào đỏ chót, cái viền hầu to 
Đuôi xoè chấm nhỏ chấm to
Thu mình lông cụp có to tát gì 
Màu xanh biêng biếc chân chì 
Thường thôi chứ có điều gì lạ đâu... 

Khen thay khéo toả sắc màu 
Gợi cho dân chúng bảo nhau mà nhìn

17/4/2016