Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2018 21:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/11/2018 21:50

“Anh hãy chọn cho em một cuốn truyện anh hùng
Qua thử lửa lại về nhà với mẹ
Dù có trải nhiều thương đau, rách xé
Nhưng mọi người kết thúc phải đoàn viên!

Truyện anh hùng, anh hãy chọn cho em
Dù tù ngục vẫn không nằm chờ đợi
Dù bệnh tật vẫn không ngừng lướt tới
Để mọi người kết thúc phải đoàn viên!

Em chịu khổ quen rồi nên chỉ thích hồn nhiên
Em chán hết những gì kênh kiệu cũ
Em ghét cả mơ mòng và ủ rũ
Anh hãy chọn cho em một cuốn truyện anh hùng!”


1966

Nguồn: Phía nửa mặt trăng chìm (thơ), Bằng Việt, NXB Hội nhà văn, 1995