15/08/2020 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chọn sách đi sơ tán

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2018 21:46

 

“Anh hãy chọn cho em một cuốn truyện anh hùng
Qua thử lửa lại về nhà với mẹ
Dù có trải nhiều thương đau, rách xé
Nhưng mọi người kết thúc phải đoàn viên!

Truyện anh hùng, anh hãy chọn cho em
Dù tù ngục vẫn không nằm chờ đợi
Dù bệnh tật vẫn không ngừng lướt tới
Để mọi người kết thúc phải đoàn viên!

Em chịu khổ quen rồi nên chỉ thích hồn nhiên
Em chán hết những gì kênh kiệu cũ
Em ghét cả mơ mòng và ủ rũ
Anh hãy chọn cho em một cuốn truyện anh hùng!”
1966

Nguồn: Phía nửa mặt trăng chìm (thơ), Bằng Việt, NXB Hội nhà văn, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Chọn sách đi sơ tán