Đã lâu.
tôi vẫn nhớ hoài
chiều ấy,
bầu trời ẫm ướt
màu bằng lăng cuối ngày tím rịm
những cánh hoa mỏng manh buồn nẫu rơi trên tóc,
trên vai,
rơi cả trên tuổi thanh xuân
đã chờ đợi
rồi chóng phai của mình.

Kể lại chuyện
ai cũng trách tôi nhận phần thua thiệt.

Đến tận bây giờ
không hiểu sao
tôi vẫn mãi miết đi tìm
dù "gió" đã xa lắc tận cõi nào...