Rủ nhau đi hái nhãn lồng,
Tìm hương thơ ấu giữa mông mênh trời.
Một thời thoả sức rong chơi,
Trái chín thơm cứ đợi người sớm hôm.

Nhẹ nhàng lắm một mùi thơm,
Mà bao nỗi nhớ lại mơn man về.
Chúng tôi đám trẻ miền quê,
Vui cùng trái dại, hoa quê bên mình.

Hoa dù quê cũng rất xinh,
Trái dù dại vẫn ân tình xiết bao.
Vẫn thơm thảo, vẫn ngọt ngào,
Vẫn nao nức dạ, vẫn chao chát lòng.

Về đây hái trái nhãn lồng,
Vui cùng chúng bạn trên đồng quê ta.
Quên buồn gần lẫn lo xa,
Cứ hồn nhiên giữa chan hoà cỏ cây!