Vào chùa lễ Phật
Trong mùa Vu Lan
Từng bậc, từng bậc
Chân bước nhẹ nhàng.

Tấc lòng thành kính
Quyện cùng khói nhang
Phật môn thanh tịnh
Muôn lòng bình an.

Nguyện cầu ơn phước
Gieo rắc muôn nhà
Thiện căn từng bước
Vững bền lòng ta.

Nguyện cho đất nước
Bốn mùa hoan ca
Khó khăn lùi bước
Nhọc nhằn trôi xa.

Nguyện cầu cha mẹ
Cùng với ông bà
Quanh năm mạnh khoẻ
Hạnh phúc chan hoà.

Nguyện cho lân lý
Gắn kết yêu thương
Bao dung, hoan hỷ
Trên kính, dưới nhường.

Vào chùa lễ Phật
Trong mùa Vu Lan
Khí thiêng trời đất
Quyện cùng khói nhang!