Tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu
Ánh trăng rằm vẫn chiếu lung linh
Chuông chùa lời kinh giờ đại lễ
Xin nguyện cầu xá tội vong nhân...

Người rất thân...giờ không còn nữa
Mới ngày nào bỗng...hoá xa xưa
Lệ như mưa tuôn đầy trên má
Mẹ không còn, báo hiếu ai đây...

Vầng trăng đêm nay sao buồn vậy?
Dù vẫn tròn nhưng khuyết...riêng con
Còn buồn thương, còn nhớ mỏi mòn
Là còn nghĩ công lao cha mẹ

Tình thân mãi âm thầm san sẻ...
Hiếu trọn đời...hiếu đễ trong tâm!

Nhớ mẹ mùa Vu Lan - Tháng bảy Al 2013