Một đời trinh bạch lòng sen,
Cho dù tự chốn bùn đen phô mình.
Tinh khôi sắc trắng giữ gìn,
Nhị vàng ngan ngát lung linh nắng chiều.