Chùm hoa sứ trắng trên cao,
Mở xoè khoe họng hoa màu vàng tươi.
Thả vào trong gió hương rơi,
Bao người thiên hạ qua rồi ngẩn ngơ.