Phượng về
Im ắng lòng mê
Dư âm nắng hè
Của mùa xưa ly biệt
Xa phương nào em hỡi có còn nghe.
…………
Từng cánh đỏ au rơi rơi
Rơi vào lòng nhớ thương mái trường xưa cũ
Chợt giờ bóng phượng có mưa
Của dỗi hờn rắc rơi lên tóc rối
Cho vừa nỗi đau…

Úa lòng nhạt giấc trầu cau
Mùa thương bỏ lại, không nhau đớn hồn
Khẽ khàng như máu lòng tuôn
Người trăm năm cũ còn thương chút nào?

Phượng về
Ký ức chùng nao…