Từng chùm hoa trắng rung rinh nở
Khiêm nhường cúi mặt thả hương rơi
Sân nhà thơm ngát như từ thuở
Ta chưa phiêu bạt mãi chân trời.