Nhỏ nhoi em vẫn rực vàng,
Tên em là cúc sao băng đấy người.
Bình minh khoe sắc xinh tươi,
Cùng mùi hương lạ góp vui xuân về.