Tím đến vậy... mà vẫn e chưa đủ
Héo khô rồi vẫn cứ tím không thôi
Người vì hoa nên âm thầm lưu giữ
Chút ân tình để bách nhật xinh tươi.