Từ thuở nào mở cõi
Bồn bồn xanh đồng hoang
Theo bước đời trôi nổi
Nắm rau hái vội vàng.

Bàn tay người chăm chút
Rau quê thành món ngon
Khi trắng đồng ngập lụt
Mùa thu hái bồn bồn.

Từng lõi non trắng nõn
Xào tôm, nấu canh chua
Làm dưa chua, làm nộm
Bao món ăn quê mùa!

Níu bước chân khách lạ
Ngọn bồn bồn quê ta
Rập rờn đồng tôm cá
Bình yên thoáng quê nhà.