Ngọt mềm chiếc bánh cầm tay,
Đọng bao hương vị tháng ngày xa xưa.
Chút beo béo nước cốt dừa,
Đường thơm thốt nốt bốn mùa vấn vương.

Gạo ngon xay bột, thêm đường,
Nước cơm rượu ủ dậy hương đất trời.
Vàng ong miếng bánh gọi mời,
Bánh bò thốt nốt một đời nhớ nhau.