Héo hắt tháng ngày xa cách mãi
Cây vàng lá úa cỏ tương tư
Dây mồng tơi cũ leo bờ giậu
Đã nhạt màu xanh buổi giã từ