Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2020 19:08

Buông hết sau một ngày
Mình là ai buông nốt
Không đọc và không viết
Hình như là trống trơn

Cần nhớ ư chẳng nhớ
Phải quên đi quên gì
Một ngày không đọng lại
Tối trời biết buông chi


Nguồn: Bùi Kim Anh, Hình như mùa đã lỡ (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017