24/10/2021 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buông

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2020 19:08

 

Buông hết sau một ngày
Mình là ai buông nốt
Không đọc và không viết
Hình như là trống trơn

Cần nhớ ư chẳng nhớ
Phải quên đi quên gì
Một ngày không đọng lại
Tối trời biết buông chi
Nguồn: Bùi Kim Anh, Hình như mùa đã lỡ (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Buông