15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 20:00

Nằm đây nhớ phố bên ngoài
Trăm năm ký ức lạc loài nhớ suông
Một lần một bận buông tuồng
Lỡ lầm gây một mối buồn thiên thu
Lỡ lầm chẳng chết cho ai
Mà mình suýt chết chết dài trăm năm
Mỗi phen sực tỉnh tưởng chừng
Có trời che đất chở giùm người ta


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997