22/01/2021 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời che đất chở

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 20:00

 

Nằm đây nhớ phố bên ngoài
Trăm năm ký ức lạc loài nhớ suông
Một lần một bận buông tuồng
Lỡ lầm gây một mối buồn thiên thu
Lỡ lầm chẳng chết cho ai
Mà mình suýt chết chết dài trăm năm
Mỗi phen sực tỉnh tưởng chừng
Có trời che đất chở giùm người ta
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Trời che đất chở