Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:54

Trật be bét trận khởi đầu
Tận cùng trật lất nhiệm màu trận đuôi
Trận đuôi khởi sự từ đầu
Trận đầu kết tập tư trào trận đuôi
Giấn thân hằng thể ngậm ngùi
Tử sinh liều giữa sụt sùi từng cơn
Giữa đêm giông gió dập dồn
Tình vô tận xứ hoạt tồn tái lai
Trận đầu be bét sơ khai
Trận đuôi ngất ngưởng còn say sưa hoài
Tuy nhiên tâm sự mệt nhoài
Cũng còn gắng gượng u hoài nhớ em


Sài Gòn, Phục sinh 1996

Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997