22/01/2021 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trật lất

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:54

 

Trật be bét trận khởi đầu
Tận cùng trật lất nhiệm màu trận đuôi
Trận đuôi khởi sự từ đầu
Trận đầu kết tập tư trào trận đuôi
Giấn thân hằng thể ngậm ngùi
Tử sinh liều giữa sụt sùi từng cơn
Giữa đêm giông gió dập dồn
Tình vô tận xứ hoạt tồn tái lai
Trận đầu be bét sơ khai
Trận đuôi ngất ngưởng còn say sưa hoài
Tuy nhiên tâm sự mệt nhoài
Cũng còn gắng gượng u hoài nhớ em
Sài Gòn, Phục sinh 1996

Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Trật lất